ALAMAT JPJ IBU PEJABAT

Ibu Pejabat
Jabatan Pengangkutan Jalan
Aras 3-5, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya

Umum : 03 8000 8000

Faks : 03 8881 0194

Putrajaya
No. Telefon No. Faks Emel
03-88921456/8947 03-88811154 aduan.jpjebid@jpj.gov.my
Kuala Lumpur
No. Telefon No. Faks Emel
03-41450800/0874 03-40236599 aduan.jpjebidwpkl@jpj.gov.my
Selangor
No. Telefon No. Faks Emel
03-55669566/9475/9489/9482 03-55432202 aduan.jpjebidsel@jpj.gov.my
Negeri Sembilan
No. Telefon No. Faks Emel
06-6752126 06-6777800 aduan.jpjebidns@jpj.gov.my
Melaka
No. Telefon No. Faks Emel
06-2528592 06-2328564 aduan.jpjebidmlk@jpj.gov.my
Pahang
No. Telefon No. Faks Emel
09-5736622/samb 371 09-5733051 aduan.jpjebidphg@jpj.gov.my
Perak
No. Telefon No. Faks Emel
05-5478000 samb 602/607 05-5474740 aduan.jpjebidprk@jpj.gov.my
Perlis
No. Telefon No. Faks Emel
04-9792014 04-9760911 aduan.jpjebidpls@jpj.gov.my
Pulau Pinang
No. Telefon No. Faks Emel
04-3927631 04-3988807 aduan.jpjebidpp@jpj.gov.my
Terengganu
No. Telefon No. Faks Emel
09-6212204 09-6220068 aduan.jpjebidtrg@jpj.gov.my
Kedah
No. Telefon No. Faks Emel
04-7404888/4944 04-7318814 aduan.jpjebidkdh@jpj.gov.my
Kelantan
No. Telefon No. Faks Emel
09-7666144 09-7641685 aduan.jpjebidkel@jpj.gov.my
Johor
No. Telefon No. Faks Emel
07-3606129/6093 07-3606111 aduan.jpjebidjdt@jpj.gov.my
Sabah
No. Telefon No. Faks Emel
088-511848/847/851 088-725519 aduan.jpjebidsbh@jpj.gov.my
Sarawak
`
No. Telefon No. FaksEmel
082-628722/700 samb 155/129 082-628715 aduan.jpjebidswk@jpj.gov.my